Dracs i Colors a Sant Andreu de LlavaneresImatges del muntatge de l'exposició i de la filmació de TV3
Dracs i Colors a Sant Andreu de Llavaneres